IkarioTK (Recenzenti)

František Houdek
Vivisektor:
  • Gooka a dračí lidé ° 1/1992 ° str. 60-61 (**)
  • Stvořitel vesmíru ° 3/1993 ° str. 56-57
  • Poslední hrad ° 4/1993 ° str. 55
  • Ústřední kancelář vesmíru se neozývá ° 6/1993 ° str. 58
  • Poklady stolinů ° 7/1993 ° str. 57