IkarioTK (Recenzenti)

Dimoun
Vivisektor:
  • Ke hvězdám - Spoutaný svět ° 1/1998 ° str. 58-59 (***)
  • Ke hvězdám - Svět na kolech ° 1/1998 ° str. 58-59 (**1/2)
  • Bůh s. r. o. ° 1/1998 ° str. 57-58 (***1/2)