IkarioTK (Obsahy)

IKARIE - kompletní ročník 2000

Filmfaroniáda pro filmfany:

 • Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project) režie -- Daniel Myrick + Eduardo Sanchez ° USA ° 1999 ° 1/2000 ° str. 60
  Dobeš (**) ° Adamovič (****)
 • Mumie (Bram Stoker's Legend of the Mummy) režie -- Jeffrey Obrow ° USA ° 1997 ° 1/2000 ° str. 61
  Čermák (**)
 • Babylon 5: Řeka duší (Babylon 5: The River of Souls) režie -- Janet Greeková ° USA ° 1998 ° 1/2000 ° str. 61
  Jiran (**1/2)
 • Orbit (Memorial Day) režie -- Worth Keeter ° USA ° 1998 ° 1/2000 ° str. 61-62
  Čermák (*1/2)
 • Vyhnanec (Bridge of Dragon) režie -- Isaac Florentine ° USA ° 1999 ° 1/2000 ° str. 62
  Černý (**)
 • Y2K (Y2K) režie -- Richard Pepin ° USA ° 1998 ° 1/2000 ° str. 62-63
  Černý (*)