IkarioTK (Autoři)

Darrel Schweitzer
Zahraniční povídky:
  • Zakletá tůň Mistoraku (The Veiled Pool of Mistorak) ° 6/1990 ° str. 8-11