IkarioTK (Autoři)

John Schlesinger
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Síly temnot (The Believers) režie ° 1987 ° 3/1994 ° str. 63