IkarioTK (Autoři)

Tom Shadyac
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Zamilovaný profesor (The Nutty Professor) režie ° 1996 ° 1/1997 ° str. 61