IkarioTK (Autoři)

Robert J. Sawyer
Zahraniční povídky:
  • Vidíte, ale nepozorujete (You See But You Do Not Observe) ° 12/1998 ° str. 3-8