IkarioTK (Autoři)

Marianna Sargentiová
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Prokleté zrcadlo (Mirror) režie ° 1990 ° 1/1994 ° str. 62-63