IkarioTK (Autoři)

Cirio H. Santiago
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Válečníci duny - Krev za vodu (Dune Warriors - Blood for Water) režie ° 1990 ° 8/1995 ° str. 63