IkarioTK (Autoři)

Phillip Roth
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Prototyp (Prototype) režie ° 1992 ° 8/1993 ° str. 63
  • Útěk časem (Total Reality) režie ° 1998 ° 6/1999 ° str. 62