IkarioTK (Autoři)

Kim Stansley Robinson
Zahraniční povídky:
  • Zločin na Merkuru (Mercurial) ° 5/1993 ° str. 3-16