IkarioTK (Autoři)

Christopher Rill
Vivisektor:
  • Civilizace - Vězení nebo svoboda ° 2/1996 ° str. 58