IkarioTK (Autoři)

Fred Olen Ray
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Temný vesmír (Deep Space) režie ° 1988 ° 4/1993 ° str. 61-62
  • Ostrov Amazonek (Dinosaur Island) režie ° 1994 ° 6/1996 ° str. 62
  • Zóna robotů (Cyber Zone) režie ° 1995 ° 9/1996 ° str. 61-62