IkarioTK (Autoři)

Tim Powers
Vivisektor:
  • Brány Anubisovy ° 2/1997 ° str. 53
  • Stáčení temného piva ° 6/1999 ° str. 56