IkarioTK (Autoři)

Richard Pepin
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Cyber Tracker (Cyber Tracker) režie ° 1994 ° 11/1994 ° str. 62
  • Hologram Man (Hologram Man) režie ° 1995 ° 2/1997 ° str. 62
  • Temný druh (Dark Breed) režie ° 1995 ° 3/1997 ° str. 60-61
  • Zóna 51 (The Sender) režie ° 1996 ° 6/1998 ° str. 62-63
  • Y2K (Y2K) režie ° 1998 ° 1/2000 ° str. 62-63