IkarioTK (Autoři)

Alexandra Pavelková
Domácí povídky:
  • Malé dobrodružstvá obchodných letov ° 1996 ° 6/1996 ° str. 41-43
    Vivisektor:
  • SF 001 ° 4/1996 ° str. 57
  • Piesok vo vetre ° 11/1999 ° str. 57