IkarioTK (Autoři)

Petr Paleček
Publicitika:
  • SF a hudba - Mike Oldfield ° 10/1996 ° str. 51