IkarioTK (Autoři)

Jean-Paul Oulette
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Přízrak (The Unnamable) režie ° 1988 ° 4/1994 ° str. 61-62