IkarioTK (Autoři)

David Nutter
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Vesmír: Civilizace v ohrožení (Space: Above and Beyond) režie ° 1995 ° 8/1996 ° str. 64
  • Akta X - Akta 5: 82517 (The X-Files: File 5: 82517) režie ° 1995 ° 3/1997 ° str. 61
  • Millennium: Pilot/Gehenna (Millennium: Pilot/Gehenna) režie ° 1996 ° 4/1998 ° str. 62-63