IkarioTK (Autoři)

Ester Marie Nováková
Vivisektor:
  • Země za mořem ° 8/1997 ° str. 56
  • Plameny Omodrenu ° 11/1998 ° str. 59-60