IkarioTK (Autoři)

John Norman
Vivisektor:
  • Válečník z planety Gor ° 7/1996 ° str. 56-57
  • Vrahem na planetě Gor ° 11/1998 ° str. 59