IkarioTK (Autoři)

Larry Niven
Vivisektor:
  • Svět Ptavvů ° 8/1996 ° str. 57
  • Protektor ° 12/1996 ° str. 58
  • Tříska v Božím oku ° 5/1998 ° str. 58