IkarioTK (Autoři)

Philippe Mora
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Drahocenný nález (Precious Find) režie ° 1996 ° 3/1997 ° str. 62