IkarioTK (Autoři)

John McTiernan
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Predátor (Predator) režie ° 1987 ° 9/1991 ° str. 63
  • Poslední akční hrdina (The Last Action Hero) režie ° 1993 ° 10/1993 ° str. 62
  • Kočovníci smrti (Nomads) režie ° 1985 ° 5/1996 ° str. 61