IkarioTK (Autoři)

Kim Manners
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Akta X - Akta 7: Tunguzská záhada (The X-Files: File 7: Tunguska) režie ° 1996 ° 8/1997 ° str. 62
  • Akta X - Akta 8: Čas běží (The X-Files: File 8: Tempus Fugit) režie ° 1997 ° 10/1997 ° str. 62-63
  • Akta X - Speciální vydání: Piper Maru (The X-Files: Special Edition: Piper Maru) režie ° 1996 ° 11/1997 ° str. 62-63
  • Akta X - Akta 9: Redux (The X-Files: File 9: Redux) režie ° 1997 ° 7/1998 ° str. 61-62
  • Akta X - Akta 10: Emily (The X-Files: File 10: Emily) režie ° 1997 ° 10/1998 ° str. 61-62
  • Akta X - Akta 11: Pacient X (The X-Files: File 11: Patient X) režie ° 1998 ° 11/1998 ° str. 63