IkarioTK (Autoři)

Wang Lu-ming
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Kosmický syn Bej Bej režie ° 1985 ° 2/1990 ° str. 58