IkarioTK (Autoři)

Bob Logan
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Bláznivý exorcista (Repossessed) režie ° 1991 ° 1/1995 ° str. 62-63