IkarioTK (Autoři)

Robert Lieberman
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Oheň v oblacích (Fire in the Sky) režie ° 1993 ° 9/1993 ° str. 61