IkarioTK (Autoři)

Greg Bear
Vivisektor:
  • Eon ° 12/1996 ° str. 57
  • Věčnost ° 11/1998 ° str. 58-59
    Zahraniční povídky:
  • Hudba krve (Blood Music) ° 2/1991 ° str. 3-13
  • Petra (Petra) ° 3/1993 ° str. 13-21
  • Maranské ricorso (A Martian Ricorso) ° 10/1993 ° str. 3-9
  • Tangenty (Tangents) ° 9/1995 ° str. 3-8
  • Cesta mrtvých ° 10/1995 ° str. 11-19