IkarioTK (Autoři)

Henry Kuttner
Zahraniční povídky:
  • Komedie věků (The Comedy of Eras) ° 7/1995 ° str. 26-32
  • Oko do soukromí (Private Eye) ° 8/1995 ° str. 24-34
  • Prokleté město ° 10/1995 ° str. 20-26
  • Šastný konec (Happy Ending) ° 12/1995 ° str. 3-8
  • Léčebná kůra (The Cure) ° 1/1996 ° str. 11-14
  • Kasička (Piggy Bank) ° 6/1996 ° str. 9-18
  • Teď se nedívejte (Don´t Look Now) ° 8/1996 ° str. 17-21
  • Nadrobot (The Proud Robot) ° 2/1997 ° str. 9-19