IkarioTK (Autoĝi)

Jerry Koch
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Oko smrti (Gun´s Eye) režie ° 1990 ° 3/1996 ° str. 63