IkarioTK (Autoři)

Irvin Kershner
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Robocop 2 (Robocop 2) režie ° 1990 ° 8/1991 ° str. 64
  • Impérium vrací úder (The Empire Strikes Back) režie ° 1980 ° 10/1991 ° str. 64
  • Seaquest (Seaquest OSV) režie ° 1993 ° 2/1996 ° str. 62-63
  • Impérium vrací úder (The Empire Strike Back - Special Edition) režie ° 1997 ° 6/1997 ° str. 60