IkarioTK (Autoři)

Steve Barron
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Želví nindžové (Teenage Mutant Ninja Turtles) režie ° 1990 ° 11/1993 ° str. 60
  • Šišouni v New Yorku (Coneheads) režie ° 1993 ° 9/1994 ° str. 59-60
  • Pinocchiova dobrodružství (The Adventures of Pinocchio) režie ° 1996 ° 1/1997 ° str. 61-62
  • Merlin (Merlin) režie ° 1998 ° 7/1999 ° str. 60