IkarioTK (Autoři)

Simon Ings
Zahraniční povídky:
  • Tolkovského výbrus (Tolkowsky´s Cut) ° 10/1997 ° str. 3-10