IkarioTK (Autoři)

Randolph Cheveldave
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Výprava smrti (Death Game) režie ° 1996 ° 1/1998 ° str. 62