IkarioTK (Autoři)

Tobe Hooper
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Živá pochodeň (Spontaneous Combustion) režie ° 1990 ° 6/1994 ° str. 61-62
  • Síla života (Lifeforce) režie ° 1985 ° 4/1995 ° str. 61-62
  • Historky z márnice (Body Bags) režie ° 1994 ° 9/1995 ° str. 62