IkarioTK (Autoři)

Miroslav Hokeš
Domácí povídky:
  • Naslouchající ° 1997 ° 10/1998 ° str. 30-41
  • Jedni druhých břemena neste? ° 1999 ° 9/1999 ° str. 20-30