IkarioTK (Autoři)

Hilary Bailey
Zahraniční povídky:
  • Pád Frenchy Steinerové (The Fall of Frenchy Steiner) ° 1/1998 ° str. 17-27