IkarioTK (Autoři)

Martin Hanke
Vivisektor:
  • Krvavý Moloch ° 6/1993 ° str. 58
  • Mumie ° 7/1993 ° str. 59
  • Kletba smaragdové tabule ° 8/1993 ° str. 57