IkarioTK (Autoři)

Peter F. Hamilton
Zahraniční povídky:
  • Kapacita myšlení (Spare Capacity) ° 10/1997 ° str. 17-29