IkarioTK (Autoři)

Colin Greenland
Zahraniční povídky:
  • Poutník (The Traveller) ° 1/1992 ° str. 12-16
  • Pokušení oceli (Temptations of Iron) ° 6/1996 ° str. 19-25