IkarioTK (Autoři)

Terry Gilliam
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Lupiči času (Time Bandits) režie ° 1981 ° 10/1992 ° str. 62
  • Dvanáct opic (Twelve Monkeys) režie ° 1995 ° 5/1996 ° str. 60-61