IkarioTK (Autoři)

David Garnett
Zahraniční povídky:
  • Jen čtěte dál... (Now Read On...) ° 1/1992 ° str. 7-11
  • Surové umění (Brute Skill) ° 6/1998 ° str. 3-14