IkarioTK (Autoři)

Hermína Franková
Vivisektor:
  • Ohnivé ženy ° 2/1993 ° str. 59