IkarioTK (Autoři)

Cy Endfield
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Tajuplný ostrov (Mysterious Island) režie ° 1961 ° 7/1995 ° str. 61-62