IkarioTK (Autoři)

Robert Dyke
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Měsíční past (Moontrap) režie ° 1988 ° 4/1993 ° str. 62-63