IkarioTK (Autoři)

Roald Dahl
Vivisektor:
  • Karlík a továrna na čokoládu ° 5/1993 ° str. 60