IkarioTK (Autoři)

Egon Čierny
Publicitika:
  • Fantasy show v Košicích ° 10/1991 ° str. 49
  • Fantasy show ° 5/1993 ° str. 53