IkarioTK (Autoři)

David Cronenberg
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Scanners (Scanners) režie ° 1992 ° 11/1993 ° str. 62-63
  • Mrtvá zóna (The Dead Zone) režie ° 1983 ° 11/1994 ° str. 61-62