IkarioTK (Autoři)

James Cameron
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Terminátor (Terminator) režie ° 1984 ° 6/1990 ° str. 64
  • Propast (The Abyss) režie ° 1989 ° 7/1990 ° str. 60
  • Vetřelci (Aliens) režie ° 1986 ° 8/1991 ° str. 63-64
  • Terminator 2 - Den zúčtování (Terminator 2 - The Judgement Day) režie ° 1991 ° 6/1992 ° str. 64